Kontingent til Grundejerforeningen Ny Kastrup.

Foreningens vedtægter §4 beskriver de parceller, der er forpligtede til at være medlem af foreningen og dermed skal betale den på generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Den til enhver tid værende parcelejer hæfter overfor grundejerforeningen for det ovennævnte kontingent, herunder også for restancer vedrørende sådanne.

Pr. parcel: 

Kontingent for 2023 er kr. 200,-

Manuel indbetaling skal ske til SparNord reg. nr. 6506 konto nr. 3053165299 med angivelse af ejendomsadresse i forkortet form.

F.eks. THP 32 – for Th Philipsensvej 32 eller CTA 18 – for Crilles Tønnesens Allé 18.

Med venlig hilsen Ny Kastrup bestyrelse.

Kasserer Claus L. Johansen, THP 32.

Sommerfest

Indbydelse til SOMMERFEST 2023 i Ny Kastrup

Ta’ dit gode humør med og kom til Sommerfest d. 26. august kl. 14.

Vi afholder Sommerfesten som en stor havefest på Crilles Tønnesens Allé 5. Der vil være et telt, hvis det skulle dryppe. Der vil være nogle forskellige salater og gasgrills, så du/I skal selv medbringe grillmad.
Der vil også være diverse drikke (vin, øl & vand). Der er legeredskaber, trampolin og andre ting, de mindste kan hygge sig med.

Så kom og hyg med dine naboer, og gør dagen til en dejlig og hyggelig oplevelse.

http://nykastrup.dk/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20170610_140009451-300x169.jpghttp://nykastrup.dk/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20170614_171744498_HDR-300x169.jpg

Medbring:

  • Grillmad til dig selv/familien.
  • Havestole til dig selv/familien.
  • …og godt humør.

Sted: Crilles Tønnesens Allé nr. 5

Program:
14:00 Velkomst
15:00 Aktiviteter. Bl.a. tovtrækning mellem de to veje, sommerski og rundbold.
17-18 Grillene tændes
22:00 Nedpakning.

Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling foregår ved at kontakte Tini Lyng-Sørensen på tlf.nr  41 41 10 46 Ring eller SMS egen adresse samt antal voksne og børn, der deltager. Husk betaling via mobilepay ved tilmelding.

Pris/Indbetaling
Voksne: 50 kr.
Børn: 20 kr.

Tilmeldingsfrist samt betaling: 10. august.

Vi håber at rigtig mange gerne vil deltage og vi glæder os til at se så mange som muligt 🙂

Med venlig hilsen,
Festudvalget 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Ny Kastrup indkalder til ordinær generalforsamling

 jf.  paragraf 6 i vedtægterne.

Hvor: Skottegårdsskolen lokale 48 (stueetagen), indgang fra Nordmarksvej

Hvornår: 04. marts 2020

Program:

17.30-18.30: Fællesspisning, hvor der serveres smørrebrød og drikkevare (HUSK bestik) – tilmelding kræves (se side 3)

                      18.30-19.00: Oplæg fra Lufthavnen A/S. 

’Lufthavnsudvidelse, støj og partikeludledning’

                      19.00-21.30: Generalforsamling

Generalforsamling – Dagsorden

a)      Valg af dirigent

b)      Bestyrelsens beretning

c)      Regnskab

d)      Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

a.      Bestyrelsen foreslår 0 kr. på baggrund af tidligere generalforsamlingers holdning

e)      Indkomne forslag

a.      Fra bestyrelsen: Tilføjelse til grundejerforeningens vedtægter paragraf 6: Indkomne forslag fra grundejerne kan offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside senest 1 dag før afholdelse af generalforsamlingen

b.      Fra bestyrelsen: Underskudsgaranti på 1.500 kr. i 2020 til fælles arrangementer

c.       Fra bestyrelsen: Indkøb af festtelt til ca. 12.000 kr. Teltet kan anvendes til grundejerforeningens fælles arrangementer samt til udlån til grundejerforeningens medlemmer. Ved udlån opkræves eventuelt gebyr på 300 kr.

f)       Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Formand – på valg for 2 år      Anne Marie Lyng-Sørensen – modtager genvalg

Næstformand                          Svend Schäfer

Kasserer                                  Claus Langtved Johansen

Suppleant 1. – på valg             Malene Brandt Nielsen – modtager genvalg

Suppleant 2. – på valg             Cirkeline Martinussen – modtager genvalg

g)      Valg af revisorer og suppleant

Revisor – på valg

Revisor – på valg                      Mogens Bastiansen – flyttet               Revisorsuppleant – på valg Thomas Wenzen Hjort – modtager genvalg

h)      Eventuelt

a.      Sommerfest d. 27-06-2020 hos Cirkeline og Troels CTA 5

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal indkomme senest 8 dage før generalforsamlingen og indleveres til formand Anne Marie Lyng-Sørensen, Crilles Tønnesens Alle 17 eller lyngsoerensen@gmail.com.

Hver parcel har to stemmer og stemmeafgivelsen sker personligt eller ved fuldmagt.

På bestyrelsens vegne

 Anne Marie Lyng-Sørensen

Formand

Fastelavn Søndag d. 23. februar 2020

SØNDAG D. 23. FEBRUAR 2020 KL. 14

PÅ GRÆSSET VED METROEN (KASTRUP FREMME)

TØNDESLAGNING FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE.

DER SERVERES FASTELAVNSBOLLER, ROMPUNCH,

VARM KAKAO OG JUICE.

PRIS: 25 KR./PERS

SU. SØNDAG D. 16-02-2020

TILMELDING (ANGIV ANTAL VOKSNE SAMT BØRN+ALDER) OG BETALING TIL:

ANNE MARIE (CR. T. ALLE 17) TLF. 2966 2182 (MOBILEPAY MODTAGES).

GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG I UDKLÆDNINGENS TEGN

MED VENLIG HILSEN FASTELAVNSUDVALGET

MERIT, CLAUS, TINI OG ANNE MARIE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Ny Kastrup indkalder til ordinær generalforsamling jf. 6 i vedtægterne.

Hvor: I lokalerne på Globe Restaurant & Vinbar (det gamle Airpub), Kastruplundsgade 47

Hvornår: 26. marts 2018 kl.19 (kl.18 til spisning)

Dagsorden
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Regnskab
d) Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
a. Bestyrelsen anbefaler at vi melder os ud af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune. Der kan læses om foreningen på www.sgtk.dk
b. Genetablering af vejbump på Th Philipsensvej, for at sænke hastigheden.
c. Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Cirkeline Martinussen
Næstformand – på valg for 2 år Svend Schäfer – modtager genvalg
Kasserer – på valg for 2 år Mogens Bastiansen – genopstiller ikke
Suppleant 1. – på valg Anne Marie Lyng-Sørensen
Suppleant 2. – på valg Marlene Brandt Nielsen Revisor – på valg Claus Langtved Johansen
Revisor – på valg Thomas Wenzen Hjorth
Revisorsuppleant – på valg Heidi
g) Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen:
Cirkeline Martinussen ønsker af personlige årsager at trække sig fra formandsposten, men dog ikke fra bestyrelsesarbejdet. Anne Marie Lyng-Sørensen har tilbudt at bytte med Cirkeline, således at Anne Marie varetager formandsposten indtil næste valg og Cirkeline i stedet bliver 2. suppleant.
Claus Langtved Johansen stiller op som Kassere.
Mogens Bastiansen stiller op som Revisor.
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal indkomme senest 8 dage før generalforsamlingen og indleveres til næstformand Svend Schäfer, Crilles Tønnesens Alle 19 eller e-mail svend.schafer@mail.dk.
Hver parcel har to stemmer og stemmeafgivningen sker personligt eller ved fuldmagt.

På bestyrelsens vegne
Cirkeline Martinussen formand

Fastelavn 3. marts 2019

I Ny Kastrup Grundejerforening.

SØNDAG D. 3. MARTS 2019 KL. 14

På græsset ved Metroen (Kastrup Fremme)

Tøndeslagning for både børn og voksne.
Der serveres fastelavnsboller, rompunch, varm kakao og juice.
Pris: kr. 25/person
SU. Søndag d. 24-02-2019

TILMELDING (Angiv antal voksne samt børn+alder) og betaling til:
ANNE MARIE (CR. T. ALLE 17) TLF. 2966 2182 (MOBILEPAY MODTAGES).
CLAUS (TH. P. ALLE 32) TLF. 2854 5060 (MOBILEPAY MODTAGES)

Glæder os til en hyggelig eftermiddag i udklædnings tegn.
Med venlig hilsen Anne Marie og Claus.

Læs mere om de gamle traditioner på Museum Amager

Tak for en dejlig Sommerfest 2018

Kære alle som deltog i sommmerfesten.

Tusind tak for den store opbakning!! Ud fra hvad vi har hørt tror vi det var en succes som tåler gentagelse.

Og her er resultaterne i de forskellige konkurrencer mellem CTA og THP.

Vinder af tovtrækning: THP

Vinder af sommerski: CTA

Vinder af “slå en knude”: CTA

Vinder af “Flyt lodret stav til en hullahopring”: CTA.

På vegne af festudvaldet – Tusind tak for den flotte deltagelse.

Cirkeline, Troels, Anne-Marie, Tini, Claus og Merit.

 

 

 

Sommerfest 2018

Indbydelse til SOMMERFEST 2018.

Ta’ dit gode humør med og kom til Sommerfest d. 9. juni kl. 14.

Vi afholder Sommerfesten som en stor havefest med et telt hvis det skulle dryppe, men hvis det holder tørt, åbner vi siderne og inddrager hele haven. Der vil være forskellige salater og to store gasgrille hvor du skal selv medbringe grillmad. Der vil også være diverse drikke (vin, øl & vand).  Der vil være klatrestativ, trampolin og andre lege ting til de mindste.

Så kom og møde dine naboer og gør dagen til en dejlig og hyggelig oplevelse.

Medbring:

Grillmad til dig selv/familien.

Havestole til dig selv/familien.

…og godt humør.

Sted: 

På hjørnet af C.T. Alle og Th. P. Vej i haven som hører til Th P. Vej 32.

Program:

14:00 Velkomst

15:00 Aktiviter. Bl.a tovtrækning mellem de to veje.

17-18 Grillene tændes

22:00 Nedpakning.

 

Tilmelding.

Tilmelding foregår ved at kontakte formand’inden ved at besøge, ringe eller SMS’e adressen samt antallet af voksne og børn til Cirkeline Martinussen, Cr. T. allé 5. Tlf. 27 35 27 56

Pris/Indbetaling:

Der er brugerbetaling:

Voksne: 30 kr

Børn: 10 kr.

Betales kontant til formand’inden Cirkeline eller via Mobilpay : 27 35 27 56   Oplys venligst adressen samt antal voksne og børn.

Tilmeldingsfrist samt betaling: 13. maj kl 12.

Med venlig hilsen festudvalget: Tini, Cirkeline & Claus.

Ny Kastrup fylder 100

Ny Kastrup fylder 100

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Kastrup, tirsdag 20. marts 2018 kl. 19 i lokalerne på Airpub.

  • Har du set, at Clarion Hotel har dæmpet lyset i deres skilt?
  • Ved du, at vores grundejerforening 11. november i år fylder 100 år?
  • Har du lyst til at styrke vores naboskab?

Så kom til generalforsamling. I vil modtage materiale forud for generalforsamlingen i løbet af februar måned.

 

Hvis du har spørgsmål til:

Grundejerforeningen, kan du kontakte Svend Schäfer, Cr. Tønnesens Alle 19, 2328 6010

Nabohjælp, kan du kontakte Cirkeline Martinussen, Cr. Tønnesens Alle 5, 2735 2756