Støj fra en flyoperation

Hvis man følger sig plaget af støj fra flyoperationer er det faktisk muligt at klage. Klagen havner hos myndighederne som samler dem sammen til når der skal forhandles om støj-kvoter. Hvis man oplever støj som man mener er over grænsen skal man lige notere sig tidspunktet og man kan så efter ca. 40 min. finde flyet som larmede og indsende en klage ved at trykke på flyet. Hvis det er en motortest kan man ikke finde et fly og lave en klage, her skal man evt. tage et screendump og sende en email. Der står en støjmåler på Crilles Tønnesens Alle 5 i Cirkeline og Troels have.

Tryk her for at prøve selv.

Artikel fra Ingeniøren.dk ang. flystøj.