Bestyrelsen

Formand: Anne Marie Lyng-Sørensen – (CTA 17)

Næstformand: Svend Schäfer (CTA 19)

Kasserer: Claus Langtved Johansen( THP 32)

  1. suppleant: Cirkeline (CTA 5)
  2. suppleant: Malene Brandt Nielsen (THP 39)

Revisor: Mogens Bastiansen (THP 47)

Revisorsuppleant: Thomas Wenzen Hjorth (THP 49)