Bestyrelsen

Formand: Anne Marie Lyng-Sørensen – (CTA 17)

Næstformand: Svend Schäfer (CTA 19)

Kasserer: Claus Langtved Johansen( THP 32)

  1. suppleant: Johnny Asefi Larsen (THP 41)
  2. suppleant: Cirkeline Martinussen (CTA 5)

Revisor: Marlene Brandt

Revisor: Esben Augustenborg Ødum

Revisorsuppleant: Thomas Wenzen Hjorth