Kontingent til Grundejerforeningen Ny Kastrup.

Foreningens vedtægter §4 beskriver de parceller, der er forpligtede til at være medlem af foreningen og dermed skal betale den på generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Den til enhver tid værende parcelejer hæfter overfor grundejerforeningen for det ovennævnte kontingent, herunder også for restancer vedrørende sådanne.

Pr. parcel: 

Kontingent for 2023 er kr. 200,-

Manuel indbetaling skal ske til SparNord reg. nr. 6506 konto nr. 3053165299 med angivelse af ejendomsadresse i forkortet form.

F.eks. THP 32 – for Th Philipsensvej 32 eller CTA 18 – for Crilles Tønnesens Allé 18.

Med venlig hilsen Ny Kastrup bestyrelse.

Kasserer Claus L. Johansen, THP 32.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *