Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Ny Kastrup indkalder til ordinær generalforsamling

 jf.  paragraf 6 i vedtægterne.

Hvor: Skottegårdsskolen lokale 48 (stueetagen), indgang fra Nordmarksvej

Hvornår: 04. marts 2020

Program:

17.30-18.30: Fællesspisning, hvor der serveres smørrebrød og drikkevare (HUSK bestik) – tilmelding kræves (se side 3)

                      18.30-19.00: Oplæg fra Lufthavnen A/S. 

’Lufthavnsudvidelse, støj og partikeludledning’

                      19.00-21.30: Generalforsamling

Generalforsamling – Dagsorden

a)      Valg af dirigent

b)      Bestyrelsens beretning

c)      Regnskab

d)      Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

a.      Bestyrelsen foreslår 0 kr. på baggrund af tidligere generalforsamlingers holdning

e)      Indkomne forslag

a.      Fra bestyrelsen: Tilføjelse til grundejerforeningens vedtægter paragraf 6: Indkomne forslag fra grundejerne kan offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside senest 1 dag før afholdelse af generalforsamlingen

b.      Fra bestyrelsen: Underskudsgaranti på 1.500 kr. i 2020 til fælles arrangementer

c.       Fra bestyrelsen: Indkøb af festtelt til ca. 12.000 kr. Teltet kan anvendes til grundejerforeningens fælles arrangementer samt til udlån til grundejerforeningens medlemmer. Ved udlån opkræves eventuelt gebyr på 300 kr.

f)       Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Formand – på valg for 2 år      Anne Marie Lyng-Sørensen – modtager genvalg

Næstformand                          Svend Schäfer

Kasserer                                  Claus Langtved Johansen

Suppleant 1. – på valg             Malene Brandt Nielsen – modtager genvalg

Suppleant 2. – på valg             Cirkeline Martinussen – modtager genvalg

g)      Valg af revisorer og suppleant

Revisor – på valg

Revisor – på valg                      Mogens Bastiansen – flyttet               Revisorsuppleant – på valg Thomas Wenzen Hjort – modtager genvalg

h)      Eventuelt

a.      Sommerfest d. 27-06-2020 hos Cirkeline og Troels CTA 5

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal indkomme senest 8 dage før generalforsamlingen og indleveres til formand Anne Marie Lyng-Sørensen, Crilles Tønnesens Alle 17 eller lyngsoerensen@gmail.com.

Hver parcel har to stemmer og stemmeafgivelsen sker personligt eller ved fuldmagt.

På bestyrelsens vegne

 Anne Marie Lyng-Sørensen

Formand