Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Ny Kastrup indkalder til ordinær generalforsamling jf. 6 i vedtægterne.

Hvor: I lokalerne på Globe Restaurant & Vinbar (det gamle Airpub), Kastruplundsgade 47

Hvornår: 26. marts 2018 kl.19 (kl.18 til spisning)

Dagsorden
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Regnskab
d) Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
a. Bestyrelsen anbefaler at vi melder os ud af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune. Der kan læses om foreningen på www.sgtk.dk
b. Genetablering af vejbump på Th Philipsensvej, for at sænke hastigheden.
c. Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand Cirkeline Martinussen
Næstformand – på valg for 2 år Svend Schäfer – modtager genvalg
Kasserer – på valg for 2 år Mogens Bastiansen – genopstiller ikke
Suppleant 1. – på valg Anne Marie Lyng-Sørensen
Suppleant 2. – på valg Marlene Brandt Nielsen Revisor – på valg Claus Langtved Johansen
Revisor – på valg Thomas Wenzen Hjorth
Revisorsuppleant – på valg Heidi
g) Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen:
Cirkeline Martinussen ønsker af personlige årsager at trække sig fra formandsposten, men dog ikke fra bestyrelsesarbejdet. Anne Marie Lyng-Sørensen har tilbudt at bytte med Cirkeline, således at Anne Marie varetager formandsposten indtil næste valg og Cirkeline i stedet bliver 2. suppleant.
Claus Langtved Johansen stiller op som Kassere.
Mogens Bastiansen stiller op som Revisor.
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, skal indkomme senest 8 dage før generalforsamlingen og indleveres til næstformand Svend Schäfer, Crilles Tønnesens Alle 19 eller e-mail svend.schafer@mail.dk.
Hver parcel har to stemmer og stemmeafgivningen sker personligt eller ved fuldmagt.

På bestyrelsens vegne
Cirkeline Martinussen formand